móc khóa xịt cay

sản phẩm nhỏ gọn dễ treo vào chùm chìa khóa tieenh lợi cho a/c dùng để tự vệ

-xịt xa đến 3m

-dung tích 20ml

zalo